Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri

 • Periodontoloji
 • Laser Destekli Diş Hekimliği Uygulamarı
 • Dijital Diş Hekimliği
 • İmplantoloji

Eğitim Aldığı, Çalıştığı Kurumlar

 • İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1999-2004
 • İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 2004-2011
 • Fulyadent Diş Kliniği, Periodontoloji Uzmanı 2015- Halen
 • Denthouse Diş Kliniği, Periodontoloji Uzmanı 2013-Halen
 • Dentgroup Maslak,  2015-2017
 • PGG Dental Klinik, Diş Hekimi 2006-2015
 • Acıbadem  Kadıköy Hastanesi,  Diş Hekimi 2009-2010
 • Medikal Park Göztepe Hastanesi, Periodontoloji Uzmanı 2011-2014

Dergi Editörlükleri, Yayın ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

 • Computer Aided Dentistry Academy kurucu üyesi ve İstanbul Çalışma Kulübü Başkanı

Dernek Üyelikleri

 • (TPD) Türk Periodontoloji Derneği
 • (EFP) The EuropeanFederation of Periodontology
 • (CADA) Computer Aided Dentistry Academy

Araştırmalar ve Yayınlar

 • İmpact of periodontitis on chemokines in smokers. Haytural O. Yaman D. Ural EC. Kantarcı A, Demirel K. Clinical Oral İnvestigations.2015 Jun (19) 5:979-86
 • İmmediat loading of dentalimplants: a retrospective study. Selim Pamuk, Aslan Gökbuget, Özden Haytural European Association For Osseointegration. 2012 Kongresi Poster Sunumu
 • İmmediate implantation and loading in aesthetic zone: case reports. S.Pamuk, A. Gökbuget, Ö.Haytural. Clinical Oral İmplants Research Volume 26, İssue S12, September 2015, Pages:429
 • İmplant theraphy outcomes, prosthetic aspects. Clinical Oral İmplants ResearchVolume 26, Issue S12, September 2015, Page: 316
 • Tip 3 alveolar kret kaybının blok kemik ve yumuşak doku grefti ile ogmentasyonu. Özden Haytural, Emre Cantürk Ural, Korkud Demirel. Türk Periodontoloji Derneği 37. Bilimsel Kongresi 2007 Poster Sunumu
 • Soft tissue management in anterior implant case with severe bone loss. K. Demirel,E.C.Ural, Ö. Haytural, C.Atalay, E.Jebrin, F.Vural. 6th Congress of The European Federation of Periodontology 2009 Poster Sunumu
 • Periodontal and prosthetic reconstruction of the anterior maxilla with horizontal  and vertica ldefect. Mutlu D.,Gültekin P., Haytural Ö., Ural E.C 34th Annual Conference of The European Prosthodontic Association, Bosna Hersek 23-25 Eylül 2010 Poster sunumu
 • Yaygın servikal çürükleri olan bir hastada periodontal yaklaşımlar. Duygu Yaman, Caner Atalay, Oktay Yazıcıoğlu, Özden Haytural, Korkud Demirel. Türk Periodontoloji Derneği 40.Bilimsel Kongresi 2010 Poster Sunumu