Tıbbi ilgi alanları ve aktiviteleri: 

Lingual Ortodonti

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  (1987-1992)

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı Doktora (1993-1999)

Temple University Department of Orthodontics  Lingual Ortodonti Eğitimi (1999-2000)

Dernek Üyelikleri:

European Society of Lingual Orthodontics

World Society of Lingual Orthodontics

American Society of Lingual Orthodontics

Türk Ortodonti Derneği

European Society of Ortodontics

American Society of Ortodontics

Araştırmalar ve Yayınlar:

  1. Uluslararası SCI-Expanded kapsamındaki hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Erbay, E., C. Caniklioğlu ve Ş. Erbay. “Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 1. Evaluation of horizontal lip position using different soft tissue analysis, “Am J Orthod Dentofacial Orthop,” 121, 57-64 (2002)

A2. Erbay, E., C. Caniklioğlu ve Ş. Erbay. “Soft tissue profile in Anotolian Turkish adults: Part 2. Comparison of different soft tissue analysis in the evaluation of beauty, “Am J Orthod Dentofacial Orthop,” 121, 65-72 (2002)

A3. Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Patient discomfort: a comparison between lingual and labial fixed appliances,”Angle Orthod, 75, 86-91 (2005)

A4. Arıcı S., C. Caniklioğlu, N. Arıcı, M. Özer ve B. Oğuz. “Effect of adhesive thickness on the bond strength of a light-cured resin modified glass ionomer cement,” Angle Orthod, 75, 254-259 (2005)

A5. Sübay RK., M. Kayataş ve C. Caniklioğlu, “Delayed multidisciplinary management of an extrusively luxated maxillary central incisor,” Dental Traumatology dergisinde yayına kabul edildi. (Preview 21, 1-3, 2005)

  1. Uluslararası SCI-Expanded kapsamında olmayan hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A6. Erbay E ve C Caniklioğlu. “Perception of beauty in Anatolian Turkish adults assessed by orthodontists,” Balkan Journal of Stomatology, 5, 1-9 (2001)

A7. Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Güray bite raiser: its clinical use in lingual orthodontic treatment,” Journal of Lingual Orthodontics, 2, 71-77 (2002)

A8. Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “A practical method for the construction esthetic pontic in lingual orthodontics,” Journal of Lingual Orthodontics, 2, 105-106 (2002)

A9 Caniklioğlu C “Use of a nickel titanium expander in cleft-palate cases,” Journal of Clinical Orthod, 38, 374-377 (2004)

A10 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Les perceptions des patients subissant un traitement orthodontique lingual,” International Orthodontics, 3, 57-63 (2005)

A11 Aksu B., C Caniklioğlu ve Y Öztürk. “Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods,” Helenic Orthodontic Review, 8, 83-93 (2005)

A12 Yalçın S., M Ordulu, Yusuf Emes, Haşim Gür, İrem Aktaş ve C Caniklioğlu. “Alveolar distraction osteogenesis by Leibinger endosseous alveolar distractor before placement of dental implants,” Implant Dentistry dergisinde yayına kabul edildi. (Preview 15, 1-5, 2006)

  1. Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1 Caniklioğlu, C., Ş. Erbay ve E. Erbay, “Genç erişkinlerde dudakların ön-arka yöndeki konumlarının farklı analiz yntemlerine göre incelenmesi,” 5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1996,61.

B2 Caniklioğlu, Y. Kırlıç ve V. Olgaç, “Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketleri üzerine olan etkisinin incelenmesi,” 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1998,29.

B3 Erbay, E. ve C. Caniklioğlu, “Farklı yumuşak doku analizlerinin güzellik kavramının değerlendirilmesindeki yeterliliklerinin karşılaştırılması,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000,97-98.

B4 Erbay, E. ve C. Caniklioğlu, “Güzellik kavramının ortodontistler tarafından değerlendirilmesi,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000, 98-99.

 

B5 Ermiş, İ., C. Caniklioğlu ve M. Erer, “Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report,” Türk Dişhekimleri Birliği 7. Uluslararası Kongresi, Mersin, 2000, 83-84.

B6 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Lingual ortodonti ve estetik,” Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ankara, 2001, 59-60.

B7 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Lingual mekanoterapide hasta sorunlarının değerlendirilmesi,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, 2001, 76.

B8 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Vertical and skeletal changes in patients treated with lingual appliances,” 78th. European Orthodontic Society Congress, Italy, 2002,66.

B9 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Patient discomfort: comparison between lingual and labial fixed appliances,” 5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany, 2002, 51.

B10 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Lingual tedavide hasta problemlerinin değerlendirilmesi,” 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 2003, 19.

B11 Arıcı, S., C. Caniklioğlu, N. Arıcı ve B. Oğuz. “Adesiv kalınlığının rezinle modifiye edilmiş bir cam iyonomer simanın yapıştırma kuvvetine olan etkisi,” 8. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 2003, 21.

B12 Aksu, B., Y Öztürk ve C Caniklioğlu, “Comparison of bond strength of lingual brackets under diferent base forming methods,” 6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain, 2004, 97.

B13 Caniklioğlu, C., Y Öztürk ve G. Külekçi, “Dental caries risk assesment in patients treated with lingual orthodontics,” 6th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Spain, 2004, 94.

B14 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Lingual ortodontik tedavinin konuşma üzerine olan etkisinin incelenmesi,” 9. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 2004, 44.

 

  1. Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan posterler:

B15 Cura, N., M. Çelik ve C Caniklioğlu, “A case of Hanharts (Oromandibular Limb Hypogenesis) Syndrome,” 72th. European Orthodontic Society Congress, England, 1996, 25.

B16 Caniklioğlu, C., E. Erbay ve M. Ülgen, “III. Sınıf anomalilerin geç ve erken dönemde tedavileri,” 5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, 1996,76.

B17 Caniklioğlu, Y. Kırlıç ve V. Olgaç, “Sıçan molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması,” 6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 1998,73.

B18 Caniklioğlu C, Ö. Özbilgen, Ş. Erbay, E. Erbay ve İ. Ermiş, “İskeletsel III. Sınıf olgularda ortognatik cerrahi,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000, 128.

B19 Caniklioğlu C, A. Yalçın, E. Erbay ve İ. Ermiş, “İskeletsel ön açık kapanış olgularında ortognatik cerrahi,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000, 126.

B20 Caniklioğlu C, Ö. Özbilgen, E. Erbay, S. Fıratlı ve İ. Ermiş, “Fasiyal asimetri tedavisinde hedef ne olmalıdır,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000, 125.

B21 Caniklioğlu C, Z. Taner ve E. Erbay, “Ortodontik tedavide autotransplantasyon,” 7. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2000, 127.

B22 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Lingual orthodontic treatment of non-extraction cases,” 78th. European Orthodontic Society Congress, Italy, 2002,91.

B23 Caniklioğlu C ve Y Öztürk, “Güray bite raiser: its clinical use in lingual orthodontic treatment,” 5th. World Conress of the European Society of Lingual Orthodontics, Germany, 2002

B24 Kayataş, M., C. Caniklioğlu ve K. Sübay, “Extrüsive lüksasyon tedavisi:bir olgu nedeniyle,” Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi, İstanbul, 2004, 71.

B25 Arıcı, S., C. Caniklioğlu, ve N. Arıcı “Effect of adhesive layer thickness on shear bond strength of a resin-modified glass ionomer cement,” 80th. European Orthodontic Society Congress, Denmark, 2004,268.

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1 Özsoy, Z., K. Uğurlu, D. İşcen Çek, N. Arda ve C. Caniklioğlu, “Kondil osteokondromu,” Klinik Gelişim, 8, 3945-3946 (1995)

D2 Caniklioğlu, C., S. Fıratlı ve İ. Ermiş, “İskeletsel III. Sınıf açık kapanış olgusunda ortognatik cerrahi (olgu bildirimi),” Türk Ortodonti Dergisi, 11,163-174 (1998)

D3 Caniklioğlu, C., Y. Kırlıç ve N. Soydan, “Sıçan molar dişlerinde ortodontik diş hareketi oluşturabilmek amacıyla kullanılan apareyin tanıtımı ve uygulanması,” Türk Ortodonti Dergisi, 12,5-10 (1999)

D4 Caniklioğlu, C., Y. Kırlıç ve N. Soydan, “Lokal paratiroid hormon uygulamasının ortodontik diş hareketlerine olan etkisinin incelenmesi,” Türk Ortodonti Dergisi, 12,11-17 (1999)

D5 Ermiş, İ., C. Caniklioğlu, B. Tümerdem ve M. Erer, “Bimaxillary osteotomies in the cleft lip-palate patient: a case report,” Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty, 33,185-190 (2000)

D6 Demirci, M. ve C. Caniklioğlu, “Ortodontik ve restoratif tedavi uygulamaları,” Dişhekimliği Dergisi, 38, 75-79 (2001)

D7 Akgüngör, G. ve C. Caniklioğlu, “Konjenital diş eksikliği vakalarında tedavi yaklaşımları,” Dişhekimliği Dergisi, 42, 290-294 (2001)

D8 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Lingual ortodontik teknikte TARG+TR indirekt yapıştırma yöntemi: laboratuar işlemleri,” Türk Ortodonti Dergisi, 16,71-81 (2003)

D9 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Lingual ortodonti ve estetik,” Türk Ortodonti Dergisi, 16,224-231 (2003)

D10 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Lingual ortodontide indirekt yapıştırmanın önemi,” Türk Ortodonti Dergisi, 17,99-107 (2004)

D11 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Lingual ortodontik tedavide hasta sorunlarının değerlendirilmesi,” Türk Ortodonti Dergisi, 17,212-220 (2004)

D12 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Lingual ortodontik tedavide karşılaşılan hasta sorunları ve çözümleri,” Akademik Dental, 22, 19-24 (2004).

D14 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Çekimsiz vakalarda lingual ortodontik tedavi,” Türk Ortodonti Dergisi, 17,221-232 (2004)

D15 Caniklioğlu C. Sabit ortodontik tedavide direkt yapıştırma-tutuculuğu etkileyen faktörler Akademik Dental (yayınlnmak üzere kabul edildi)

  1. Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılanmasa demonstrasyonları:

F1 Caniklioğlu C ve Y Öztürk. “Labortory procedures in lingual orthodontics:TARG+TR system,” IXth. International Symposium on Dentofacial Development and Function, İstanbul, 2002,74