Tıbbi İlgi Alanları ve Aktiviteleri

 • Çocuğa psikolojik yaklaşım
 • Çocukların çürük gelişiminden korunmasında çocuğun bireysel ağız-diş yapısına uygun özel koruyucu uygulamalar
 • Çocuklarda Protetik ve Restoratif Uygulamalar
 • Engelli bireylerde Ağız ve Diş sağlığı Bakımı ve Tedavileri
 • Kooperasyon kurulamayan çocuklarda Genel anestezi ve/veya Sedasyon altında diş tedavilerinin uygulanması

Çalıştığı Kurumlar:

 • Dentway Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği
 • Anadolu Sağlık Merkezi Diş Klinikleri (2009 – 2015)
 • Yeditepe Üniversitesi (1999 – 2011)
 • Acıbadem Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği (2000 – 2003)
 • Acıbadem Hastanesi Bakırköy (2000 – 2003)

Eğitim:

 • Doçentlik: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Pedodonti Anabilim Dalı, 2011
 • Doktora Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Pedodonti Anabilim Dalı, 2006
 • Master Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Pedodonti Anabilim Dalı, 2003
 • Yüksek Lisans Eğitimi:    İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1998
 • Lisans Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1998
 • Lise Eğitimi: FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi
 • İlkokul Eğitimi: Sarıyer İlköğretim Okulu

Dernek Üyelikleri

 1. Türk Pedodonti Derneği
 2. International Association of Paediatric Dentistry
 3. European Association of Paediatric Dentistry

Araştırmalar ve Yayınlar

 • Uluslararası Makale: 25 adet
 • Ulusal: 10 adet
 • Uluslararası Dergilerde Hakemlik Görevi: 2 adet
 • Uluslararası Konferans Sunumları: 26 adet