Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi hangi problemlerle ilgilenir?

  • – Gömülü, yarı gömülü veya sürmüş dişlerin çekimleri (yirmi yaş dişleri),
  • – Ağız, çene ve yüz bölgesindeki enfeksiyonların, kistik ve tümöral oluşumların, yumuşak doku hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri
  • – Diş kaynaklı kemik içi lezyonların tedavisi (apikal rezeksiyon),
  • – Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri (travma)
  • – Yumuşak doku ve sert dokuların dental protezler yapılmadan önce düzeltilmesi
  • – Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (ortognatik cerrahi),
  • – Dental implant uygulamaları
  • – Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku(kemik) ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi

Çoğu ağız içi cerrahi işlemin yapılmasında lokal anestezi yeterlidir. Dental fobi, bulantı refleksi ve çocuk hastalar ile fiziksel ve zihinsel engellerden dolayı lokal anestezi altında tedavi edilemeyen hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında müdahale gerekebilmektedir. Bu tür uygulamalar da  kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.